จัดไป Ragnarok Origin เปิดให้ทดสอบในช่วง CBT อย่างเป็นทางการโรคทางจิตเวช แปลกๆ

จัดไป Ragnarok Origin เปิดให้ทดสอบในช่วง CBT อย่างเป็นทางการโรคทางจิตเวช แปลกๆ

จัดไป Ragnarok Origin เปิดให้ทดสอบในช่วง CBT อย่างเป็นทางการ【โรคทางจิตเวช แปลกๆ】:พร้อมยัง Ragnarok O